Vakuové pájení hliníkových výrobků a měděné nerezové oceli atd

Co je pájení

Pájení je proces spojování kovů, při kterém se spojují dva nebo více materiálů, když se do spoje mezi nimi kapilárním působením vtáhne přídavný kov (s bodem tání nižším než mají materiály samotné).

Pájení má mnoho výhod oproti jiným technikám spojování kovů, zejména svařování.Protože se základní kovy nikdy neroztaví, umožňuje pájení mnohem přísnější kontrolu nad tolerancemi a vytváří čistší spojení, obvykle bez potřeby sekundární povrchové úpravy.Protože se součásti zahřívají rovnoměrně, pájení má následně za následek menší tepelné zkreslení než svařování.Tento proces také poskytuje možnost snadného spojování různých kovů a nekovů a je ideální pro nákladově efektivní spojování složitých a vícedílných sestav.

Vakuové pájení se provádí za nepřítomnosti vzduchu pomocí specializované pece, která přináší významné výhody:

Extrémně čisté spoje bez tavidel s vysokou integritou a vynikající pevností

Zlepšená rovnoměrnost teploty

Nižší zbytková napětí díky pomalému cyklu ohřevu a chlazení

Výrazně zlepšené tepelné a mechanické vlastnosti materiálu

Tepelné zpracování nebo zpevnění stárnutím ve stejném cyklu pece

Snadno přizpůsobené pro hromadnou výrobu

Pece navržené pro vakuové pájení


Čas odeslání: Jun-01-2022